Wie zijn wij?

Even voorstellen

Stichting Hart in Actie (RSIN/Fiscaal nummer ANBI 850937784 heeft tot doel om zoveel mogelijk mensen met een chronische aandoening of lichamelijke beperking kennis te laten maken en te stimuleren om deel te nemen aan sport- en bewegingsactiviteiten.

De organisatie van Stichting Hart in Actie
Stichting Hart in Actie is een ideële goede doelen organisatie die op dinsdag 20 september 2011 is opgericht door Toon Hermsen. Dit naar aanleiding van de wetenschap dat veel mensen met een chronische aandoening of lichamelijke beperking geen mogelijkheden zien om voldoende te bewegen in onderling verband. Ze kunnen daardoor in een isolement terecht komen, waar Stichting Hart in Actie ze graag uit wil halen. De belangeloze en onbezoldigde inzet van het bestuur zorgen ervoor dat de kosten nagenoeg nihil zijn.

De missie van Stichting Hart in Actie
Er bestaat geen twijfel over: sport en bewegen zijn belangrijk voor iedereen! Een actieve leefstijl, waarin beweging een belangrijke plaats inneemt, heeft een gunstig effect op de gezondheid. Regelmatig sporten of bewegen geeft mensen een tevreden gevoel. Mensen krijgen een betere conditie en voelen zich fitter. Dat geldt voor mensen met drukke banen, voor scholieren, voor mensen met een huishouden, voor jongeren, voor ouderen, voor gezonde mensen én voor mensen met een handicap of chronische aandoening. De kwaliteit van leven kan voor mensen met een chronische aandoening aanmerkelijk worden verbeterd door meer te gaan bewegen of sporten. hartinactie.nl wil hier een aantal argumenten (en zelfs mogelijkheden) leveren om toch maar vooral van die bank af te komen.

ANBI publicatieplicht
Per 1 januari 2014 gelden voor ANBI’s nieuwe regels. Met deze wetswijziging wordt geprobeerd om de transparantie voor ANBI’s te verbeteren. Om de ANBI status te behouden hebben wij de gegevens die inzicht geven in de mate van transparantie van onze stichting gepubliceerd op de website van de Stichting GeefGratis. Op die website wordt in percentages aangegeven in hoeverre een goede doelen organisatie transparant is. Stichting Hart in Actie voldoet aan alle eisen van de Belastingdienst en heeft een transparantiestatus van 100% en mag daarom onderstaand logo gebruiken.

Steun ons! Helpt u mee?
Draag jij de activiteiten en visie van Stichting Hart in Actie een warm hart toe? Je denkt erover ons een bedrag te schenken? Fijn! Je helpt daarmee direct onze doelgroep, mensen met een chronische beperking of aandoening. Dankzij de belangeloze inzet van vrijwilligers kunnen we de kosten laag houden. Mocht u het liever handmatig willen overmaken, dan kan dat via NL78 INGB 0002 8221 89. Heb je vragen hierover? Klik dan op de afbeelding hiernaast of op deze link. U kunt ook mailen naar info(at)hartinactie.nl.

Toon Hermsen (Oprichter/Voorzitter)

Sommige gebeurtenissen in een mensenleven kunnen alles op zijn kop zetten. Het enstige hartprobleem in december 1991, ik was toen 53 jaar jong, is zo’n gebeurtenis. Het zou in één klap mijn hele leven veranderen.

Lees het hele verhaal

Diny (Secretaris)

Toen Toon mij eind december 2008 vroeg om vanaf 1 januari 2009 secretaris te worden voor zijn Stichting Kies voor Leven aarzelde ik geen moment. Een bijdrage kunnen leveren aan een Stichting met zo’n goed doel past bij mijn levensovertuiging.

Lees het hele verhaal

Diny Hermsen - Korte (Penningmeester)

Ik ben Diny Hermsen - Korte, de vrouw achter de man die voortdurend doende is voor zijn lotgenoten. Over mijn privéleven kan ik u vertellen dat wij al bijna 54 jaar gelukkig getrouwd zijn en dat wij 2 kinderen in de leeftijd van 51 en 52 hebben,

Lees het hele verhaal

terug naar de vorige pagina

ANBI publicatieplicht

Wij voldoen aan de ANBI-regeling

Per 1 januari 2014 gelden voor ANBI’s nieuwe regels. Met deze wetswijziging wordt geprobeerd om de transparantie voor ANBI’s te verbeteren. Om de ANBI-status te behouden hebben wij onder de grijze knop de vereiste gegevens geplaatst.

Lees verder Jaaroverzichten

WAT IS ONZE MISSIE?

Wat wil Stichting Hart in Actie bereiken

Hart in Actie wil mensen met een chronische beperking op basis van hun eigen behoeften en mogelijkheden stimuleren om te (blijven) sporten en bewegen. Dit doet zij samen met partners in de sport, zorg, onderwijs, revalidatie en overheid.

Lees verder Neem contact op