Privacybeleid

Ons privacybeleid

Stichting Hart in Actie neemt je privacy erg serieus. Daarom willen we jou er op attenderen de volgende zaken door te lezen ten aanzien van onze ideële organisatie, deze website hartinactie.nl, onze nieuwsbrief en al onze gratis diensten.

Wat houdt ons privacybeleid in?
Dit beleid legt je uit hoe wij van Stichting Hart in Actie omgaan met je persoonsgegevens wanneer je onze website bezoekt, wanneer je je gegevens invult op onze inschrijfpagina‘s en wanneer je gebruikt maakt van onze andere gratis diensten.

Welke informatie verzamelen wij?

Data van bezoekers.
Wij verzamelen alle data van bezoekers die op onze website hartinactie.nl komen via Google Analytics. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individueel persoon.

E-mailmarketing
De mensen die zich ingeschrijven op onze nieuwsbrief worden opgeslagen in onze database. Deze gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt. De mensen die zich ingeschreven hebben op de nieuwsbrief, of gratis diensten hebben verkregen, kunnen worden gecontacteerd. Wanneer iemand ons een e-mail stuurt, bijvoorbeeld via ons contactformulier, verstrekken wij informatie waar de betreffende persoon zelf naar gevraagd heeft.

Cookies
Voor het verkrijgen van data van bezoekers via Google Analytics worden cookies gebruikt. Deze worden op je computer opgeslagen. De cookie heeft totaal geen schadelijke gevolgen voor je computer. Bij het bezoeken van deze website ga je akkoord met alle cookies die op je computer worden opgeslagen.

Hoe gebruiken we deze informatie?
De informatie wordt alleen gebruikt voor marketingdoeleinden van Stichting Hart in Actie ten behoeve van het optimaliseren van de website pagina‘s, en gratis diensten. Stichting Hart in Actie zal nooit je persoonlijke informatie vrijgeven of verkopen aan derden.

Beheer van informatie
Toegang tot al deze gegevens en statistieken krijgen alleen wij van Stichting Hart in Actie, namelijk de webmaster Toon Hermsen.

Wij geven je persoongsgegevens niet vrij behalve in het geval dat:
1. Jij ons daar expliciet toestemming voor hebt gegeven.
2. Wij genoodzaakt zijn om je informatie te sturen over onze gratis diensten waarover je hebt gevraagd.
3. Wij genoodzaakt zijn om de betreffende informatie aan organisaties te geven die namens Stichting Hart in Actie jou bepaalde diensten leveren. Van deze organisaties hebben wij niet het recht om de persoonsgegevens anderszins te gebruiken.
4. Wij moeten reageren op dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of rechtmatige verzoeken van autoriteiten waarnaar wij moeten luisteren.
5. Je de wetten overtreedt volgens het rechtssysteem in Nederland of één van de richtlijnen of diensten overtreedt van onze gratis diensten.

De mogelijkheid om je gemakkelijk uit te schrijven
Elke nieuwsbrief die wij naar je verzenden heeft aan het eind van het document een uitschrijflink (unsubscribe link). Je kan je op elk moment uitschrijven door eenvoudigweg op deze uitschrijflink te klikken.

Wijzigingen in het privacybeleid
Stichting Hart in Actie kan indien gewenst wijzigingen aanbrengen in dit beleid. Als dat het geval is, zullen wij je daarvan op de hoogte stellen door een duidelijk zichtbare aankondiging op onze pagina‘s te plaatsen.

WIE WAREN WIJ?

Wij waren een goede doelen organisatie

Ondanks de toename van beweegprogramma‘s voor mensen met een beperking was o.i. het bestaande aanbod van bewegings- en sportactiviteiten voor onze doelgroep nog lang niet genoeg. Wij probeerden daar wat aan te doen.

Lees verder Jaaroverzichten

WAT WAS ONZE MISSIE?

Wat wilde Stichting Hart in Actie

Hart in Actie wilde mensen met een chronische beperking op basis van hun eigen behoeften en mogelijkheden stimuleren om te (blijven) sporten en bewegen. Dit deed zij samen met partners in de sport, zorg, onderwijs, revalidatie en overheid.

Lees verder Neem contact op