VitaValley

Hart in Actie en VitaValley starten samenwerking

Op dinsdag 13 mei 2014, hebben Toon Hermsen, oprichter en voorzitter van Stichting Hart in Actie, en Maarten Verkerk, bestuurder VitaValley, een intentieverklaring ondertekend voor samenwerking. Zowel Hart in Actie als VitaValley onderkennen het belang van sporten en bewegen als onderdeel van een gezonde levensstijl.

Beide organisaties willen zich inspannen om voor mensen met chronische beperkingen concrete oplossingen op dit gebied te realiseren. Ze gaan dit doen door kennis te delen, netwerken te versterken, gezond gedrag te bevorderen en innovaties te stimuleren.

"VitaValley staat voor innovaties die verschil maken in de zorg. Verbeteringen die helpen om de zorgvraag en het zorgaanbod in balans te brengen. Onze dienstverlening en activiteiten maken het mogelijk om vernieuwingen te realiseren."

Citaat van VitaValley

Toon Hermsen: “Om de stap tussen zorg en sport te verkleinen is Stichting Hart in Actie een samenwerking aangegaan met VitaValley.”

Maarten Verkerk: “Bewegen is van levensbelang. Graag ondersteunen we dit mooie initiatief van Stichting Hart in Actie”

Hart in Actie
Stichting Hart in Actie wil mensen met een chronische beperking of aandoening op basis van hun eigen behoeften en mogelijkheden stimuleren om te (blijven) sporten en bewegen. Hierdoor kan de kwaliteit van leven voor deze groep mensen worden verbeterd en raken ze niet in een isolement. Ze doet dit samen met partners in de sport, zorg, onderwijs, revalidatie en overheid. Ondanks de toename van beweegprogramma’s voor mensen met een beperking is het bestaande aanbod van bewegings- en sportactiviteiten voor deze doelgroep nog lang niet genoeg. Stichting Hart in Actie brengt in kaart waar behoefte aan is.

VitaValley
VitaValley is een innovatienetwerk in de zorg. Haar missie is het ontwikkelen van een open en onafhankelijk netwerk voor het initiëren, ontwerpen, implementeren en vermarkten van duurzame innovaties in de gezondheidszorg. Ze richt zich vooral op het bepalen van de maatschappelijke impact, het ontwikkelen van businesscases en het vormen van coalities voor het ontwerpen en implementeren van innovaties. VitaValley opereert in een breder ‘zorginnovatie ecosysteem’ met partners als Noaber Foundation (impact investing) en Vital Innovators (advies en implementatie).


Innovatienetwerk in de zorg
Mét onze partners ontwikkelen en realiseren we innovaties. Verbeteringen die ervoor zorgen dat mensen hun kwaliteit van leven behouden of kunnen bevorderen. In dit proces inspireert VitaValley haar partners door kennis en ervaring te delen. We hebben een aanjagende rol waarbij we partijen verbinden en ondersteunen.

terug naar de vorige pagina

WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn een goede doelen organisatie

Ondanks de toename van beweegprogramma‘s voor mensen met een beperking is het bestaande aanbod van bewegings- en sportactiviteiten voor onze doelgroep nog lang niet genoeg. Stichting Hart in Actie brengt in kaart waar behoefte aan is.

Lees verder Jaaroverzichten

WAT IS ONZE MISSIE?

Wat wil Stichting Hart in Actie bereiken

Hart in Actie wil mensen met een chronische beperking op basis van hun eigen behoeften en mogelijkheden stimuleren om te (blijven) sporten en bewegen. Dit doet zij samen met partners in de sport, zorg, onderwijs, revalidatie en overheid.

Lees verder Neem contact op