ALLES IS GEZONDHEID

Stichting Hart in Actie partner van Alles is Gezondheid

Stichting Hart in Actie, heeft zich verbonden aan het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is Gezondheid’. De leefstijl van mensen verandert niet makkelijk. Dat duurt jaren. Het Nationaal programma Preventie-plan richt zich op 2030. Tegen die tijd moet het verschil goed duidelijk zijn. Het Ministerie kan zoiets niet alleen doen.

Daarom heeft de overheid het initiatief genomen om samen met partners het programma ‘Alles is gezondheid’ te starten als een Nationaal Programma Preventie. ‘Alles is Gezondheid’ wil een beweging op gang brengen die Nederland aantoonbaar vitaler en gezonder zal maken. Door gezamenlijke inzet van overheid & maatschappelijke organisaties kunnen we het verbeteren van de gezondheid in Nederland werkelijk een stap dichterbij brengen. Hart in Actie geeft aan de brede aanpak gericht op preventie, de doelstellingen en de focus van het programma te onderschrijven om ‘langer gezond meedoen’.

“Alles is gezondheid... is het Nationaal Programma Preventie waarin partijen afspraken maken en gezamenlijk acties ondernemen die een beweging op gang brengen. Een beweging die leidt tot een gezonder en vitaler Nederland..”

Op zijn 77e verjaardag (donderdag 26 februari 2015) heeft oprichter/voorzitter Toon Hermsen van de Stichting Hart in Actie een zogenaamde pledge ondertekend. Een pledge is een publieke verklaring waarmee Stichting Hart in Actie plechtig belooft zich te willen verbinden aan de doelstellingen van het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is Gezondheid…’. Het is verder een verklaring waarmee Stichting Hart in Actie de verantwoordelijkheid op zich neemt om haar ambities en voornemens in concrete activiteiten en resultaten om te zetten en over de voortgang daarvan te rapporteren. Verder een actieve bijdrage te leveren aan het verbeteren van de gezondheid van de Nederlanders door gerichte en concrete activiteiten uit te voeren.

Lees hier wat onze pledge inhoudt en via deze link kunt u een video op YouTube bekijken

Wij zijn van mening dat de gezondheid van de mensen in Nederland nog veel beter kan. Het verbeteren van de gezondheid draagt bij aan een vitale maatschappij en een vitale economie. Wij erkennen dat we een belangrijke rol spelen bij de verbetering van de gezondheid van mensen. Wij onderschrijven dat een brede aanpak gericht op preventie hierbij essentieel is, waarbij de gezamenlijke inzet van maatschappelijke partners en overheid onmisbaar is. Wij onderschrijven de doelstellingen van het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is Gezondheid…’, te weten dat we de groei van het aantal chronisch zieken keren en gezondheidsverschillen tussen groepen mensen verkleinen.

Nationaal Programma Preventie (NPP)

terug naar de vorige pagina

WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn een goede doelen organisatie

Ondanks de toename van beweegprogramma‘s voor mensen met een beperking is het bestaande aanbod van bewegings- en sportactiviteiten voor onze doelgroep nog lang niet genoeg. Stichting Hart in Actie brengt in kaart waar behoefte aan is.

Lees verder Jaaroverzichten

WAT IS ONZE MISSIE?

Wat wil Stichting Hart in Actie bereiken

Hart in Actie wil mensen met een chronische beperking op basis van hun eigen behoeften en mogelijkheden stimuleren om te (blijven) sporten en bewegen. Dit doet zij samen met partners in de sport, zorg, onderwijs, revalidatie en overheid.

Lees verder Neem contact op