10000stappen.nl

10000stappen.nl en Hart in Actie slaan handen ineen!

Om hun beweegmissie nog beter te kunnen uitdragen hebben Stichting Hart in Actie en 10000stappen.nl in maart 2014 de handen ineen geslagen. De intenties van beide landelijk opererende organisaties zijn dezelfde, namelijk mensen aan het bewegen krijgen. Voldoende sport en bewegen is immers dermate belangrijk voor de mentale, sociale en fysieke ontwikkeling van mensen, dat het onmisbaar is in elke levensvorm.

Stichting Hart in Actie wil mensen met een chronische beperking op basis van hun eigen behoeften en mogelijkheden stimuleren om te (blijven) sporten en bewegen. Dit doet zij samen met een groeiend aantal partners in de sport, zorg, onderwijs, revalidatie en overheid. www.10000stappen.nl wil met allerlei 10.000stappen beweegprogramma’s de mensen motiveren en enthousiasmeren om voldoende te bewegen. De GGD in Brabant ontwikkelde intussen samen met 10000stappen.nl een nieuw programma waarmee de leefstijl van inactieve volwassenen structureel wordt verbeterd.

"Vitaler worden zonder intensief sporten, wie wil dat niet? Houd je er niet van om naar de sportschool te gaan, of vind je hardlopen ook zo saai? Lees op je gemak hoe het werkt en ontdek de voordelen van 10000stappen.nl”

Citaat van Paul de Wit,
initiatiefnemer 10000stappen.nl

Gezondheid wordt bepaald door zo veel factoren, daarom is het niet zo makkelijk om met een eenvoudig model van gezond leven voor de dag te komen. Er zijn in ieder geval wel vijf belangrijke punten die bijdragen aan een goede gezondheid. Als je op die punten je leefstijl verandert, kun je echt meer grip krijgen op je gezondheid. Medische deskundigen hebben het ons simpel gemaakt door ze in een volgorde te zetten waardoor de eerste letters reen nieuw woord vormen. Dat helpt bij het onthouden. B voor bewegen, R voor roken, A voor alcohol, V voor voeding en O voor ontspanning. BRAVO!

Waarom samenwerken?
Samenwerken is een manier om activiteiten uit te breiden, producten te introduceren en nieuwe markten te ontwikkelen. In volwassen marktvormen levert samenwerken vooral een belangrijke bijdrage aan het realiseren van strategische doelstellingen.

Paul de Wit,
Initiatiefnemer 10000stappen.nl

 

terug naar de vorige pagina

WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn een goede doelen organisatie

Ondanks de toename van beweegprogramma‘s voor mensen met een beperking is het bestaande aanbod van bewegings- en sportactiviteiten voor onze doelgroep nog lang niet genoeg. Stichting Hart in Actie brengt in kaart waar behoefte aan is.

Lees verder Jaaroverzichten

WAT IS ONZE MISSIE?

Wat wil Stichting Hart in Actie bereiken

Hart in Actie wil mensen met een chronische beperking op basis van hun eigen behoeften en mogelijkheden stimuleren om te (blijven) sporten en bewegen. Dit doet zij samen met partners in de sport, zorg, onderwijs, revalidatie en overheid.

Lees verder Neem contact op