Onze missie

Wat is ons doel

Stichting Hart in Actie wil mensen met een chronische beperking of aandoening op basis van hun eigen behoeften en mogelijkheden stimuleren om te (blijven) sporten en bewegen. Dit doet zij samen met partners in de sport, zorg, onderwijs, revalidatie en overheid.

Chronisch ziek? Wel actief blijven!
Er bestaat geen twijfel over: sport en bewegen is belangrijk voor iedereen! Een actieve leefstijl, waarin beweging een belangrijke plaats inneemt, heeft een gunstig effect op de gezondheid. Regelmatig sporten of bewegen geeft mensen een tevreden gevoel. Mensen krijgen een betere conditie en voelen zich fitter. Dat geldt voor iedereen: jong of oud, man of vrouw, gezond of levend met een beperking of chronische aandoening. De kwaliteit van leven kan voor mensen met een chronische aandoening aanmerkelijk worden verbeterd door meer te bewegen of sporten.

Wat zijn chronische aandoeningen?
Chronische aandoeningen zijn aandoeningen zonder uitzicht op volledig herstel of met een gemiddeld lange ziekteduur. Voorbeelden van chronische aandoeningen zijn astma, chronische obstructieve longziekten (COPD), coronaire hartziekten, depressies, diabetes, gehoor- en gezichtsstoornissen. Met het stijgen van de leeftijd neemt zelfs de kans op meerdere chronische aandoeningen per mens toe. Het aantal mensen met een chronische aandoening is, onder andere door de vergrijzing, in de afgelopen jaren gegroeid van tien tot vijftien procent van de totale bevolking (= 1,5 tot 2,5 miljoen mensen).

Sportaanbod niet toereikend
De belangstelling voor sport en bewegen voor mensen met een beperking of chronische aandoening is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Ondanks deze toename is het bestaande aanbod van bewegings- en sportactiviteiten voor mensen met een chronische aandoening nog lang niet genoeg. De landelijk werkende Stichting Hart in Actie brengt in kaart waar behoefte aan is.

Doelstelling
De doelstelling van Stichting Hart in Actie (inschrijving KvK Eindhoven 53586379) bestaat uit het zoveel mogelijk mensen met een beperking kennis te laten maken met sport en bewegen. Dat doet zij volledig belangeloos. Er zijn dus géén kosten verbonden bij het creëren van een passend sportaanbod voor de doelgroep.

Helpt u mee? Steun ons!
Draag jij de activiteiten en visie van Stichting Hart in Actie een warm hart toe? Je denkt erover ons een bedrag te schenken? Fijn! Je helpt daarmee direct onze doelgroep, mensen met een chronische beperking of aandoening. Dankzij onze belangeloze inzet kunnen we de kosten laag houden. Mocht u het liever handmatig willen overmaken, dan kan dat via 112787487 t.n.v. Stichting Hart in Actie. Heb je vragen hierover? Klik dan op deze link.

Meer weten?
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen. Het telefoonnummer is 0485-451847.
U kunt ook mailen naar info(at)hartinactie.nl.

terug naar de vorige pagina

WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn een goede doelen organisatie

Ondanks de toename van beweegprogramma‘s voor mensen met een beperking is het bestaande aanbod van bewegings- en sportactiviteiten voor onze doelgroep nog lang niet genoeg. Stichting Hart in Actie brengt in kaart waar behoefte aan is.

Lees verder Jaaroverzichten

WAT IS ONZE MISSIE?

Wat wil Stichting Hart in Actie bereiken

Hart in Actie wil mensen met een chronische beperking op basis van hun eigen behoeften en mogelijkheden stimuleren om te (blijven) sporten en bewegen. Dit doet zij samen met partners in de sport, zorg, onderwijs, revalidatie en overheid.

Lees verder Neem contact op