Lezenswaardig

Ouderen meer in beweging

Stichting Hart in Actie en seniorenorganisatie ANBO slaan de handen ineen en gaan zich gezamenlijk inzetten om senioren meer aan het bewegen te krijgen.

Over het onderwerp “gezonder ouder worden” heeft er recentelijk een zeer constructief gesprek plaatsgevonden tussen enerzijds Toon Hermsen, oprichter/voorzitter van de Stichting Hart in Actie en anderzijds Liane den Haan en Renée de Vries, respectievelijk directeur-bestuurder en manager communicatie van de ANBO. Zowel ANBO als Stichting Hart in Actie onderkennen het belang van sporten en bewegen als onderdeel van een gezonde levensstijl. Beide organisaties willen zich inspannen om concrete oplossingen op dit gebied te realiseren.

Ongeveer 42% van de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder voldoet niet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Een gemiste kans. Mensen die meer bewegen, hebben minder kans op gezondheidsklachten, komen hun huis meer uit en hebben meer sociale contacten. Sport en bewegen leveren een vitalere samenleving op waarin minder mensen in isolement raken. Onvoldoende bewegen is in Nederland jaarlijks verantwoordelijk voor naar schatting 6% van het totaal sterfgevallen en voor een aanzienlijk deel van de gevallen van coronaire hartziekten en andere chronische aandoeningen. Om die reden zou iedere gemeente er verstandig aan doen om sport en bewegen in haar beleid op te nemen en een gezonde gemeente creëren!

Wie is ANBO
Al 112,5 jaar ervaren en eigentijds. ANBO is met 183.000 aangesloten leden de meest invloedrijke seniorenorganisatie van Nederland. Landelijk, regionaal en lokaal beïnvloedt ANBO de beleids- en opinievorming rond senioren. Op collectief niveau beënvloedt ANBO de opinievorming rond senioren. Op individueel niveau kan ieder lid bij de ANBO terecht voor persoonlijk advies, ondersteuning en heel veel voordeel en korting. ANBO is maatschappelijk betrokken, dynamisch en mondig.

Stichting Hart in Actie
Sinds de overdracht aan de Hartstichting op 26 februari 2013 van de landelijk opererende Stichting Kies voor Leven, die in slechts tien jaar de levensreddende AED op de internationale kaart wist te zetten, is Toon Hermsen gestart met een nieuwe uitdaging: Stichting Hart in Actie. Stichting Hart in Actie (ANBI), wil op landelijk niveau mensen met een chronische beperking of aandoening op basis van hun eigen behoeften en mogelijkheden stimuleren om te (blijven) sporten. Zie deze website: www.hartinactie.nl. Stichting Hart in Actie is een kleine goede doelen organisatie die juist door deze kleinschaligheid op een effectieve manier zeer nuttige zaken kan realiseren.

Meer weten? Kijk dan op www.hartinactie.nl www.hartinactie.nl of op www.anbo.nl.

terug naar de vorige pagina

WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn een goede doelen organisatie

Ondanks de toename van beweegprogramma‘s voor mensen met een beperking is het bestaande aanbod van bewegings- en sportactiviteiten voor onze doelgroep nog lang niet genoeg. Stichting Hart in Actie brengt in kaart waar behoefte aan is.

Lees verder Jaaroverzichten

WAT IS ONZE MISSIE?

Wat wil Stichting Hart in Actie bereiken

Hart in Actie wil mensen met een chronische beperking op basis van hun eigen behoeften en mogelijkheden stimuleren om te (blijven) sporten en bewegen. Dit doet zij samen met partners in de sport, zorg, onderwijs, revalidatie en overheid.

Lees verder Neem contact op