Jaaroverzichten

Waar blijft het geld?

Jaarlijks zal onze ideële organisatie verantwoording afleggen over de financiën. In de eerste kwartaal van elk jaar is het financiële overzicht van het voorbije jaar beschikbaar.

De Kosten
De kosten van Stichting Hart in Actie zijn zeer beperkt. Alles wordt op een volledig belangeloze manier in eigen beheer geregeld. De administratie, de opslag van de (demo) materialen, het verzorgen van spreekbeurten, het geven van digitale en telefonische voorlichting, het ontwerpen en vullen van de driemaandelijks verschijnende digitale nieuwsbrief en gedrukte informatiebrochures, het ontwikkelen, bouwen en onderhouden van de website(s), het organiseren en bemannen van informatiebeurzen, het plaatsen van de presentatiewand in bibliotheken en gemeentehuizen, het verlenen van bijstand bij het opzetten van beweeg- en sportinitiatieven op lokaal niveau in heel Nederland, etc.

Bestuursleden krijgen geen onkostenvergoeding en zijn vrijwilligers. Alle inzet aan tijd, zoals het administratief regelen van allerlei zaken of het opbouwen en opruimen maar ook het bemannen van de informatiestands tijdens informatiemarkten, evenals de kosten voor het versterken van de inwendige mens tijdens die beursdagen, worden volledig uit eigen portemonnee bekostigd. Ook de reiskosten voor het verzorgen van lezingen, presentaties, workshops en het deelnemen aan diverse informatiebeurzen in het hele land worden volledig uit eigen beurs betaald, terwijl ook het internetgebruik en de energie- en telefoonkosten niet worden vergoed.

Wij collecteren niet en hebben ook geen leden of (vaste) donateurs
Stichting Hart in Actie collecteert niet en heeft ook geen leden of (vaste) donateurs. Hebben dus géén vaste opbrengsten uit die hoek. Alle kosten worden voornamelijk gedragen door het bestuur, die alle onkosten zelf dragen. Wanneer er iets nodig is, wordt er een beroep gedaan op fondsenverstrekkers.

Zo ziet u, uw geld wordt heel goed en zorgvuldig besteed.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Toon Hermsen
Oprichter / Voorzitter

Dankwoord
Wij danken Meulepas & Partners voor het belangeloos opstellen van de jaarcijfers die dit vanaf boekjaar 2011 GRATIS voor onze goede doelen organisatie verzorgen. Meulepas & Partners levert betaalbaar, professionele zakelijke dienstverlening voor het Midden- en Kleinbedrijf, de Agrarische sector, Vrije Beroepsbeoefenaren en Stichtingen. Klik op het logo rechts voor meer informatie over Meulepas & Partners.

WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn een goede doelen organisatie

Ondanks de toename van beweegprogramma‘s voor mensen met een beperking is het bestaande aanbod van bewegings- en sportactiviteiten voor onze doelgroep nog lang niet genoeg. Stichting Hart in Actie brengt in kaart waar behoefte aan is.

Lees verder Jaaroverzichten

WAT IS ONZE MISSIE?

Wat wil Stichting Hart in Actie bereiken

Hart in Actie wil mensen met een chronische beperking op basis van hun eigen behoeften en mogelijkheden stimuleren om te (blijven) sporten en bewegen. Dit doet zij samen met partners in de sport, zorg, onderwijs, revalidatie en overheid.

Lees verder Neem contact op