Disclaimer

Onze disclaimer

De informatie op deze website wordt door ons met zorg samengesteld en gecontroleerd. Desalniettemin is het mogelijk dat deze onvolledig is en/of onjuistheden bevat.

Stichting Hart in Actie sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het bezoek aan de website van Stichting Hart in Actie, uit het gebruik van hartinactie.nl, van de door haar hartinactie.nl aangeboden diensten en/of van de informatie die via hartinactie.nl is verkregen.

Copyright
Stichting Hart in Actie is houder van de auteurs- en databankrechten op alle onderdelen van deze website, zoals teksten, illustraties, lay-out, data en techniek. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Hart in Actie is verveelvoudigen, openbaar maken, opvragen en/of hergebruiken, anders dan voor eigen gebruik overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden van Stichting Hart in Actie, niet toegestaan.

WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn een goede doelen organisatie

Ondanks de toename van beweegprogramma‘s voor mensen met een beperking is het bestaande aanbod van bewegings- en sportactiviteiten voor onze doelgroep nog lang niet genoeg. Stichting Hart in Actie brengt in kaart waar behoefte aan is.

Lees verder Jaaroverzichten

WAT IS ONZE MISSIE?

Wat wil Stichting Hart in Actie bereiken

Hart in Actie wil mensen met een chronische beperking op basis van hun eigen behoeften en mogelijkheden stimuleren om te (blijven) sporten en bewegen. Dit doet zij samen met partners in de sport, zorg, onderwijs, revalidatie en overheid.

Lees verder Neem contact op