Disclaimer

Onze disclaimer

De informatie op deze website werd door ons met zorg samengesteld en gecontroleerd. Desalniettemin is het mogelijk dat deze onvolledig is en/of onjuistheden bevat.

Oprichter/voorzitter Toon Hermsen van Hart in Actie sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het bezoek aan de website van Hart in Actie, uit het gebruik van hartinactie.nl, van de door haar hartinactie.nl aangeboden diensten en/of van de informatie die via hartinactie.nl is verkregen.

Copyright
Oprichter/voorzitter Toon Hermsen van Hart in Actie is houder van de auteurs- en databankrechten op alle onderdelen van deze website, zoals teksten, illustraties, lay-out, data en techniek. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Toon Hermsen is verveelvoudigen, openbaar maken, opvragen en/of hergebruiken, anders dan voor eigen gebruik overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden van deze website, niet toegestaan.

WIE WAREN WIJ?

Wij waren een goede doelen organisatie

Ondanks de toename van beweegprogramma‘s voor mensen met een beperking was o.i. het bestaande aanbod van bewegings- en sportactiviteiten voor onze doelgroep nog lang niet genoeg. Wij probeerden daar wat aan te doen.

Lees verder Jaaroverzichten

WAT WAS ONZE MISSIE?

Wat wilde Stichting Hart in Actie

Hart in Actie wilde mensen met een chronische beperking op basis van hun eigen behoeften en mogelijkheden stimuleren om te (blijven) sporten en bewegen. Dit deed zij samen met partners in de sport, zorg, onderwijs, revalidatie en overheid.

Lees verder Neem contact op